Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχτηκε στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Καρδίτσας(ΕΟΣΚ) μετά από την πρόσφατη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές που ακολούθησαν.
Η νέα σύνθεση είναι η παρακάτω:

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παντελής Μανώλης
2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΦΟΡΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ: Αποστόλης Παντελής
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χρήστος Φασούλας
4. ΤΑΜΙΑΣ: Σάββας Μιχαηλίδης
5. ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Ευτύχιος Ευτυχιάδης
6. ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: Βάϊος Παππάς
7. ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ: Βασίλης Ράϊκος

Με αναπληρωματικά τα μέλη

Γιώργος Γκούλιος ως Συντονιστής Εκδηλώσεων
Αντώνης Παπαδάκος ως Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας