ο ΕΟΣΚ συμβάλλει στον αγώνα

ενάντια στη ισοπέδωση του ορεινού όγκου